Portret

Ludzie niewidomi i niedowidzący. Fotografie przygotowane dla w ramach projektu Przekroczyć Próg Polskiego Związku Niewidomych Oddział Opole.
3

Taneczna Załoga

4
38/38